Tütün Renginin Kaliteye ve İçime Etkisi

Adıyaman tütünlerinde görülen çeşitli renkler ve renk nüansları sırasıyla şöyledir

Tütün rengi Yeşil, açık yeşil, ayva sarısı, sarı, sarı turuncu, açık kırmızı, kırmızı, koyu kırmızı ve kahve renkleridir. Bu değişik renklerden her birisi ayrı ayrı bir tütünün kalite değerinin ve aynı zamanda içim kalitesinin önemli kalite elemanlarıdır. Şöyle ki:

Yeşil tütün rengi:  
Öncelikle tütün yapraklarının olgunlaşmadan kırılmış olduğunu ve kurutma işleri normal sürelerini tamamlamadan gereğinden daha kısa zamanda yapıldığını kanıtlar. Tütünlerin yeşil renkte olması kalitesinin düşük ve içimlerinin kötü olduğuna işaret sayılır.

Açık yeşil  Tütün rengi :
Tütün  yapraklarının tam olgunlaşmadan toplandığını ve bilhassa sarartma ve kurutma fazlarının hatalı yapıldığını göstermektedir. Bu tütün rengi de kalitenin düşük olduğuna işaret sayılır ancak kalitenin buradaki düşüklük derecesi içimindeki kötülüğün etkisi yeşil yapraklardaki kadar fazla değildir.tütün renginin kaliteye ve içmeye etkisi

Açık sarı Tütün rengi:
Yaprakları tam olgunlaşma döneminde iken kırılmış, sarartma ve kurutma fazlarının uygun biçimde yapılmış olan tütünlerin karakteristik işaretidir. Bu renkteki yapraklarda kimyasal yapıları bakımından, karbonhidrat maddelerin oranı yüksektir. Buraya, ayva sarısı , saman sarısı ve diğer tipik sarı renkler girmektedir.

Açık renkli tütünlerde çoğunlukla nikotin oranının düşük olması nedeniyle içimleri yavaş olur. Sarı renk tonunun kuvvetlenmesine paralel olarak tütün dumanının fizyolojik etkinliği de fazlalaşır.

Sarı turuncu ( Portakal sarısı ) tütün rengi :
Genellikle yaprakların olgunlaşmış iyi kurutulmuş ve fermantasyonlarını uygun biçim de geçirmiş , kimyasal bilânçoları, kaliteleri maddelerce zengin olan tütünleri belirler. Sarı turuncu renginin tonu ne kadar kuvvetlenirse tütünün kalitesi o derece yükselir.

Fizyolojik etkinlik derecesi artar, tam ve koku faktörleri daha belirgin derecede duyulur. Bu renk tütünlerin nikotin miktarlarında meydana gelen artışlar sebebiyle , içimlerindeki sertlik etkisi de artmakta fakat bu çoğunlukla orta dereceye kadar yükselmekte ve tok deyimiyle nitelendirilmektedir.

Açık kırmızı ve kırmızı Tütün rengi :
Bu renkler tütünün biyolojik bir tip özeliği olmakla beraber doku hücrelerinin madde bilançosunun zenginliğini ve kaliteli tütün değerinin yüksekliğini simgeler.

Açık kırmızı ve kırmızı renklerdeki tütünlerin içim kaliteleri en yüksek düzeyde olmaktadır. İçimlerinin fizyoloji etkisinin gücü taam ve aramalı koku gibi kalite faktörleri burada kendilerini en uygun biçimde belirtmiş olması nedeniyle toplu ,düzgün ve doyurucu bir içim meydana gelmektedir.

Kırmızı rengin derece  derece koyulaşması ve koyu kırmızıya kadar değişmeler göstermesi durumunda tütünlerin içim kalitesinin olumsuz etkiler yapan albüminler , nikotin ve bazı diğer maddelerin miktarlarında gereğinden fazla artışlar olduğuna işaret sayılmaktadır. Bu nedenle tütünlerden koyu kırmızı renklerin kalite bakımından olumlu fonksiyonları yoktur.

Tütünlerin renk durumları konusunda buraya kadar yapılan açıklamalar,Türk tütünlerinde, türlerine göre, en uygun tütün renginin  sarı, turuncu, açık kırmızı ve kırmızı renkler olduğu ve bu renklerin olumlu bir kalite faktörü olarak kabul edilmesini doğru olacağını kanıtlamaktadır.

Bu renklerden açık yeşile ve kahve rengine doğru oluşan renk değişmeleri kalite bakımından olumsuz etkiler yapmaktadır. Bir tütün türünün karakteristik rengi değişmeden renk tonunun kuvvetlenmesi kaliteli maddelerce zengin olduğunu gösterir.

Buna göre normal koşullarda yetiştirilmiş tütünlerde esas renklerinin koyulaşmaya doğru değişmeler yapmadan kuvvetlenmesi durumu tütün yapraklarının muhteviyatça zenginliğini ve dolayısıyla kalitesine yüksek olduğunu kanıtlar.


Haberler Diğer Başlıklarımız


Toplam Haberler: 31