Tütün Kalitesi Neye Göre Değişir ?

Tütün kalitesi neye göre değişiri anlamak için yaprağın  cinsini bilmek gerekiyor.Tütünün cinsi, değeri yaprakların yerine göre değişir.

Bitkinin toprağa en ya­kın olan dip yaprakları en kötü olanlardır. Yu­karıya, fidanın tepesine doğru çıkıldıkça yaprak­ların nitelikleri de yük­selir.

Dipten başlayarak, fi­danın tepesine kadar yapraklar başlıca 7 bölü­me ayrılır:
Dip: En alttaki, en az değeri olan cansız yapraklardır.
Dipüstü: Zayıf yap­raklardır.
Büyükana: Damar­ları, dokusu çok kalındır.
Ortaana: Damarları, dokusu kalındır.
Küçükana: Damarları, dokusu kalıncadır.
Dorukaltı: Damarları, dokusu incedir.
Doruk: Damarları, dokusu çok ince ve esnektir

İşte yaprakların bu özelliklerinden dolayı tütüncülükte bunların birbirine karıştırılmaması gerekir. Bunun için, ekici, tarladan, dipten başlayarak, yaprakları sıra ile toplar.

Önce dipler toplanır, onlar bitirilip kurutulmak üzere askıya gönderilince , öteki bölüme geçilir. Tütün yapraklarının kurutulması da ayrı bir önem taşır.

Adıyaman tütünü  ve  Çelikhan tütünü  organik  olarak ve  katkı  maddesi  içermeden size  en iyi  tütünü  araştırma yapmanıza  gerek  kalmadan www.tutunpazari.com olarak  gönderimi  yapmaktayız.


Haberler Diğer Başlıklarımız


Toplam Haberler: 31