Tütün ekim ve dikim zamanı

Tütün tarımında toprak işleme:

Toprak: bitki örtüsünün beslendiği içerisinde birçok canlının yaşadığı katmandır.

Çelikhan tütünü dikiminde özelikle toprağın uygun alet ve makinelerle işlenmesi gerekiyor fermente olmuş hayvan gübresiyle toprağın gübre ihtiyacının giderilmesi gerekir.

Tütün toprak konusunda seçici bir bitki olmasa da ihtiyaç duyduğu kadar kireç bulunan kumlu ve hafif ve kırmızı toprakta çok iyi gelişir zengin ve ağır bünyeli topraklarda renk ve koku o kadar da iyi gelişmez ancak bünyesinde azot fosfor potasyum ve kirecin bulunması gerekir…

Makro ve mikro element eksikliğinde tütün büyümesinde yavaşlama ayrıca hastalığa benzeyen renk değişikleri belirtmekte tarım ve köy işleri bakanlığınca onaylı laboratuarlarda fidelik ve tarla toprak analizi yapılmalı.

Toprak  işleme amaçları:

  • Yabancı ot mücadelesi yapmak.
  • Bitkisel ve hayvansal artıkların toprakla birlikte işlenmesi.
  • Erozyon dengesini sağlamak.

Toprak işleme alet ve makineleri:

Farklı yapılarının farklı olması ve gerekli amaçlar doğrultusunda işlemek için farklı alet ve makinelerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

     Kullanım amacına göre makineler:

  • Birinci sınıf toprak işleme aletleri: çizeler, pulluklar
  • İkinci sınıf toprak işleme aletleri: tırmıklar, toprak frezeleri, merdaneler.
  • Ayrıca tırmık merdane dişli tırmık, yaylı tırmık dönerli tırmıklar bulunmaktadır.

  Tütünün fizyolojisi:

Tütünün büyümesi için gerekli ideal sıcaklık 18 -25oC olması istenir.

28oC.da ve tohumların çimlenmeye bırakıldıklarının 4.ve 7.günleri arasında gerçekleşirler.

Tütünün önemli hastalık ve zararlıları:

Kaynağının nerden geldiği bilinmeyen bazı hastalıklar genellikle tütünün kalitesini ve verim  düşürmektedir yâda tümünün yok olmasına sebep olmaktadır.

Önemli tütün hastalıkları

  • Virüs hastalıkları, mantarsal hastalıklar, fungal hastalıklar, bakteriyel hastalıklar.

Tütünün diğer zararlıları:

  • Tütün güvesi.
  • Tatlı kurt

Tütün istifleme ve işlenmesi

Tütün üreticiden alındıktan sonra nem oranına göre sınıflandırılır nem oranları tav olarak adlandırılır ağır tavlı tütünler oksidatif olayların normalin üzerine çıkmasıyla tütünün rengi önce esmerleşir ve sonra kararır. Bu da tütünün piyasa kalitesinin ve değerinin bitmesine neden olur.

Ağır tavlı tütünler küf mantarlarının üremesine ve yayılmasına uygun ortam sağlar tavı yetersiz tütünlerde fire kaybı meydana gelmektedir.


Haberler Diğer Başlıklarımız


Toplam Haberler: 31